Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Milivoj Lekić i Dani Bavec eliminisani

[user134827] • Level 10: 500-1,000, 125 ante

Milivoj Lekić je gurnuo na sredinu stola preostale čipove kao shortstack, da bi Dani takodje otišao all-in sa preostalih 20,000 u žetonima. Na njihovu nesreću ispratio ih je Alexandar Popovic iz Rumunije koji je pokazao {q-Clubs}{q-Diamonds}. Lekić je otkrio {a-Spades}{6-Spades}, a Dani nije bio u najboljoj sitaciji sa {k-Spades}{j-Spades}. Nakon flop {j-Diamonds}{5-Diamonds}{9-Diamonds} Dani-u je ostalo da se nada kralju,a Lekić asu, ali {2-Spades} na riveru i {3-Hearts} na turnu su omogućili Rumunu da izbaci dva igrača u jednoj ruci.

Tagovi: Alexander PopovicDani BavecMilivoj Lekić