Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Double up za Primož Adamiča

[user134827] • Level 12: 800-1,600, 200 ante

Adamič je na big blind-u i dobija {k-Diamonds}{10-Diamonds} sa čime prati raise od 3,900 igrača na UTG poziciji. Na flopu izlazi {k-}{4-}{8-} i Adamič checkira, a UTG betuje 6,000. Adamič gura all-in i UTG ga prati sa {4-Hearts}{5-Spades} za najniži par. Turn i river nisu bili opasni za Adamiča koji se sada popeo na 45,000!

Tagovi: Primož Adamič