Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Najveći pot do sad

[user134827] • Level 13: 1,000-2,000, 20 ante

Verovatno najveći pot u toku Dana 2 je odigran na stolu broj 21. Stigli smo da vidimo akcije tek na riveru, a tada je u potu već bilo 70,000 na {6-Diamonds}{3-Clubs}{5-Spades}{2-Diamonds}{k-Hearts} boardu. Gianni Bonetoe je checkirao, a protivnik je otišao all-in sa preostalih 65,000. Gianni je nakon dužeg razmišljanja, koje je privuklo pažnju drugih igrača, napravio call i pokazao {a-}{k-}. Napravio je odličan potez i odneo pot, jer je protivnik držao {k-}, tako da je sada čip lider sa oko 230,000.

Tagovi: Gianni Bonetoe