Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Nova eliminacija: Primož Adamič

[user134827] • Level 14: 1,200-2,400, 300 ante

Thomas Mitchell Johnson je napravio raise sa rae pozicije, a Primož otišao all-in sa preostalih 30,000 i {q-}{q-} u rukama. Britanac ga je ispratio sa {k-}{a-}. Nakon {a-}{x-}{x-}{k-}{a-} talona, Primožu više nije bilo spasa.

Tagovi: Primož Adamič