Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Vlado Baničević (CG) eliminisan pred pauzu

[user134827] • Level 14: 1,200-2,400, 300 ante
Vlado Baničević

Vlado Banivečević iz Crne Gore je nažalost eliminisan baš pred pauzu za večeru kada je sa {a-}{j-} naleteo na {a-}{q-} protivnika. Board mu nije pomogao, tako da će Vlado morati da napusti sto.

Tagovi: Vlado Baničević