Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Ispao Filip Bedzinski

[user134827] • Level 16: 2,000-4,000, 400 ante

Prvi izbačen igrač nakon bubble faze je Filip Bedzinski iz Poljske. Filip je gurnuo sve čipove u sredinu sa {a-Hearts}{8-Hearts}, a ispratio ga je Libor Behro iz Češke sa {q-Spades}{q-Diamonds}. Nakon {k-Diamonds}{9-Hearts}{5-Hearts} na flopu, Filip je dobio flush draw, a posle {6-Spades} na riveru i gutshot straight draw. Medjutim, {3-Diamonds} na riveru je presudila i Bedzinski odlazi kući bogatiji za €1,350.

Tagovi: Filip Bedzinski