Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Poslednja pauza

[user134827] • Level 16: 2,000-4,000, 400 ante

U toku je i poslednja pauza na turniru, a priča se da će se igrati još dva nivoa nakon kojih će Dan 2 biti završen.

Tagovi: Pauza