Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Jure Vodeb se već duplirao

[user134827] • Level 19: 4,000-8,000, 500 ante
Jure Vodeb

Slovenački predstavnik Jure Vodeb je uspešno započeo Dan 3, jer je u prvih pet minuta uspeo da se duplira kada je igrač sa srednje pozicije napravio Raise na šta je Jure odgovorio all-inom sa {q-}{q-} u rukama. Igrač sa srednje pozicije prati i pokazuje {k-}{j-}, a Dame su ovog puta izdržale do kraja i Jure se duplira.

Tagovi: Jure Vodeb