Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Jovanović agresivno!

[user184375] • Level 19: 4,000-8,000, 500 ante

Na raise, Jovanović re-raise-uje sa AQ protivnik se baca i sada je već na 165000.

Tagovi: Djordje Jovanović