Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Franco Recchia se duplira

[user134827] • Level 19: 4,000-8,000, 500 ante
Franco Recchia

Recchia pravi raise na 18,000 i Visraeliyan Petleshkov 3betuje na 43,000. Italijan ide all-in, a Petleshkov prati i pokazuje {q-}{q-}. Recchia otvara {a-}{a-} i nakon {k-}{10-}{5-}{j-}{4-} na flopu, Italijan može da odahne jer je povećao stack na 130,000.

Tagovi: Franco Recchia