Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

15 minuta pauze

[user134827] • Level 21: 6,000-12,000, 1,000 ante

U toku je prva pauza na Danu 3 u trajanju od petnaestak minuta, a u igru će se vratiti 12 preživelih igrača.

Tagovi: Pauza