Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Opet sjajni Jovanović!

[user134827] • Level 21: 6,000-12,000, 1,000 ante

Izgleda kao da Jovanović kreće istim tempom od juče, a ovog puta je Rodriguez napravio raise na 27,000 pre flopa da bi ga ispratili Petleshkov i Jovanović. Flop donosi {k-Hearts}{9-Hearts}{3-Clubs} i Jovanović checkira, da bi potom ispratio bet od 25,000 dok Petleshkov folduje. Jovanović i Rodriguez checkiraju {q-Hearts} na turnu, a nakon {6-Spades} na riveru Jovanović ispaljuje bet od 62,000. Rodriguez prati!

Jovanović pokazuje {10-Hearts}{8-Hearts} i kupi poveći pot sa bojom, tako da je sada na čitavih 575,000! Nice comeback!

Tagovi: Djrodje JovanovićRodriguez Antonio