Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Mauro Pallazo eliminisan ( €2,600 ), ostajemo na deset igrača

[user134827] • Level 22: 8,000-16,000, 2,000 ante
Mauro Pallazo

Italijan Pallazo je otišao all-in pre flopa sa preostalih 110,000 u čipovima, a ispratio ga je niko drugi do Senadin Ćosić. Pallazo je mogao da predahne kada je video da Ćosić ima {j-Hearts}{a-Hearts}, jer je i on sam imao {a-Clubs}{j-Clubs}. Nakon bezopasnog {10-Clubs}{a-Spades}{5-Hearts} flopa, igrači se već spremaju da podele pot, ali {8-Hearts} na turnu i {k-Hearts} na riveru menjaju situaciju za 180 stepeni i Mauro Pallazo ispada na desetom mestu za šta dobija €2,600.

Tagovi: Mauro Pallazo