Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Danijel Todorov ispao, ostalo 9 ljutih gusara!

[user184375] • Level 22: 8,000-16,000, 2,000 ante
Daniel Todorov

Prvi od braće Todorović je imao samo 85.000 čipova, pa je odlučio da gurne all-in pre flopa sa JcTs Aleksandar Kaluderčič je u rukama držao AhKd i call-uje.
Zajednički karte ne pomažu nikome i Danijel ispada na 10-om mestu i odnosi doma 2600e

Tagovi: Daniel Todorov