Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Trostruki all-in

[user134827] • Level 22: 8,000-16,000, 2,000 ante

Prvo je Andrei Simon stavio sve čipove u sredinu, da bi potom isto uradio Senadin Ćosić, a za njim i Visraeliyan Petleshkov. Ostali igraču su naravno procenili da je vreme za fold.

Simon: {k-Clubs}{k-Spades}
Ćosić: {a-Spades}{j-Diamonds}
Petleshkov: {q-Spades}{q-Clubs}

Najbolje karte su ovog puta izdržale do kraja na {8-Spades}{2-Clubs}{9-Hearts}{4-Hearts}{10-Diamonds} talonu, tako da su svi igrači ostai u igri. Simon je sada na 480,000, Petleshkov je pao na svega 110,000, a sličan stack ima i Ćosić.

Tagovi: Andrei SimonSenadin ĆosićVisraeliyan Petleshko