Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Ćosić se duplirao

[user134827] • Level 22: 8,000-16,000, 2,000 ante
Senadin Ćosić

Senadin Ćosić je sa stackom od oko 15 BB odlučio da limpuje na UTG poziciji. Svi igrači su foldovali do small blinda gde se našao Tadeas Kodzon koji je samo callovao. Nakon checka igrača na BB, izlazi flop {10-Spades}{9-Clubs}{8-Spades}. SB i BB check, dok Ćosić ide all-in. Dobija call od Kodzona, dok igrač na BB folduje. Ćosić okreće {q-Spades}{q-Hearts}, a Kodzon {j-Diamonds}{9-Diamonds} za par devetki i straight draw. {j-Spades} na turnu daje dva para Kodzonu i četiri auta protiv skale Ćosića, a {10-Diamonds} na riveru ništa ne menja i Senadin Ćosić se duplira.

Tagovi: Senadin ĆosićTadeas Kodzon