Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Tadeas Kozdon eliminisan na 9. mestu - €3,700

[user134827] • Level 22: 8,000-16,000, 2,000 ante
Tadeas Kozdon

Nakon prethodne ruke, Tadeas Kozdon je eliminisan sa turnira.

Recchia je napravio raise pre flopa od 46,000 i Kodzon je stavio u sredinu preostali stack od 18,000. Ovo sve prati i Simon, a flop donosi {k-Hearts}{j-Diamonds}{6-Clubs} i Recchia betuje 55,000. Nakon folda Simona, Recchia okreće {a-Diamonds}{k-Spades} protiv {q-Clubs}{q-Diamonds} Kozdona , a {5-Hearts} na turnu i {2-Hearts} na riveru ne pomažu Kozdonu koji ispada na 9. mestu vrednom €3,700.

Tagovi: Tadeas Kozdon