Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Senadin Ćosić ispada na osmom mestu - €4,700

[user134827] • Level 23: 10,000-20,000, 2,000 ante
Senadin Ćosić

Bugarin Plamen Todorov je sa cut-off pozicije napravio raise od 49,000, a Ćosić sa BB gura svoj all-in sa preostaih 210,000. Nakon dužeg razmišljanja i procenjivanja, Todorov prati call i otkriva da je u dominantoj poziciji sa {a-Diamonds}{10-Hearts} protiv {a-Hearts}{5-Spades} koje je držao Ćosić.

Board: {7-Diamonds}{a-Spades}{6-Hearts}{q-Spades}{k-Diamonds}i i Senadin iz Bosne i Hercegovine ispada na osmom mestu, ali bogatiji za €4,700.

Tagovi: Senadin Ćosić