Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Igrači se vraćaju siti za stolove

[user134827] • Level 24: 12,000-24,000, 3,000 ante

Nakon jednosatne pauze za večeru, koja je definitivno bila najbolja do sada, igra se nastavlja sa 12,000/24,000 blajdnovima i obaveznim ulogom od 3000.

Tagovi: Pauza