Eureka Poker Tour Zagreb
Dani:

Event Info

Buy-in €730
Players 85

Level

Level 24
Blinds 12,000 / 24,000
Ante 3,000
Eureka Poker Tour Zagreb
Dan 3 Kraj

Richard Bodis pobednik Eureka Croatia!

[user134827] • Level 24: 12,000-24,000, 3,000 ante
Richard Bodis; Photo: Manuel Kovsca
Richard Bodis; Photo: Manuel Kovsca

U poslednjoj ruci turnira, Richard Bodis je raisovao 50,000, da bi Carsten Luxig 3betovao na 110,000 što Bodis prati.

Flop: {10-Spades}{k-Clubs}{2-Diamonds} i slede dva checka

Turn: {5-Spades} i Luxig betuje 130,000, a nakon par sekundi Bodis re-raisuje na 300,000 što Luxig iskorišćava da bi otišao all-in sa preostalih 1,030,000.

Bodis je dugo razmiščjao, da bi na kraju nakon prebrojavanja čipova ispratio sa {q-Hearts}{10-Hearts}. Luxig otvara {6-Hearts}{5-Clubs}.

Nemcu je bila potrebna petica ili šetica na riveru ali {7-Spades} odlučuje pobednika i Bodis odnosi prvu nagradu od €47,298 , titulu i pehar!

Tagovi: Carsten LuxigRichard Bodis

Vasileios Chantzaras završio na 3. mestu - €16,950

[user134827]

Vasileios Chantzaras se našao na SB poziciji gde je limpovao, da bi Carsten Luxig raisovao na 70,000 sa BB. Vasileios Chantzaras odmah ide all-in sa oko 500,000, a Luxig prati.

Chantzaras: {a-Hearts}{2-Diamonds}
Luxig: {a-Diamonds}{j-Diamonds}

Grk nije uspeo da uhvati ništa na {10-Spades}{7-Spades}{4-Diamonds}{5-Diamonds}{9-Clubs} talonu i ispada sa turnira. Samim tim počinje heads-up borba koja će morati da sačeka jednosatnu pauzu za večeru, po dogovoru igrača.

Photo: Manuel Kovsca

Vasileios Chantzaras

Chantzaras u problemu

[user134827] • Level 24: 12,000-24,000, 3,000 ante

Vasileios Chantzaras je pao na samo 360,000 nakon što je izgubio pot protiv Carsten Luxig-a. Sa oko 300,000 već u potu, Luxig je otišao all-in na {q-Spades}{a-Spades}{q-Diamonds}{5-Spades}{6-Clubs} talonu i pokazao {8-Diamonds}{5-Diamonds}, pa se tako popeo na 1,100,000.

Tagovi: Vasileios ChantzarasCarsten Luxig

Jose Carlos Fibla Lopez eliminisan - €13,300

[user134827]

U vrtlogu betovanja upravo je odigran najveći pot na turniru do sada, a otišao je u stack Richard Bodis-a.

Jose Carlos Fibla Lopez je otvorio pot raisom od 50,000, a Bodis ga 3-betovao na 161,000 da bi potom Lopez gurnuo svih 800,000 čipova u sredinu što je Bodis odmah ispratio sa ručnim desetkama, koje su dominirale ručne četvorke Lopez-a.

Talon {2-Spades}{a-Diamonds}{3-Clubs}{q-Clubs}{2-Clubs} ne pomaže Lopezu koji ispada sa turnira, a 3-handed igra počinje...Bodis sada ima 2,400,000 u čipovima od ukupno 3,800,000 čipova u igri.

Photo: Manuel Kovsca

Jose Carlos Fibla Lopez

Bodis blefira u finišu

[user134827] • Level 24: 12,000-24,000, 3,000 ante

Prvi se pitao Richard Bodis koji je odlučio da raisuje do 53,000, a Carsten Luxig ga je ispratio sa SB pozicije.

Flop: {q-Hearts}{9-Clubs}{5-Spades} i Luxig check-raisuje Bodis-ev c-bet od 53,000 na 125,000. Bodis prati.

Turn: {7-Hearts} i Luxig usporava - checkira. Bodis ispaljuje bet od 200,000 i Luxig folduje, a Madjar otvara {a-Spades}{8-Spades} za blef.

Tagovi: Carsten LuxigRichard Bodis

"Što ja moram sve da radim?"

[user134827] • Level 24: 12,000-24,000, 3,000 ante

Ovo je izjavio Vasileios Chantzaras kada se našao u još jednoj nezgodnoj situaciji. On se odlučio za 3-bet na 172,000 nakon što je Jose Carlos Fibla Lopez raisovao na 75,000 a potom i otišao all-in sa preostaih 650,000.

Nakon dugog razmišljanja Chantzaras pokazuje {a-Spades}{4-Hearts} i folduje. Chantzaras je započeo dan kao čip lider, a sada je short stacked!

Tagovi: Jose Carlos Fibla LopezVasileios Chantzaras

Finalna četvorka

[user134827]

Stigli smo do poslednja četiri igrača na Eureka Croatia Main Event-u:

Carsten Luxig, Nemačka, 1,200,000
Jose Carlos Fibla Lopez , Španija, 650,000
Richard Bodis, Madjarska , 1,050,000
Vasileios Chantzaras, Grčka , PokerStars Qualifier, 900,000

A oni se bore za sledeće nagrade:

1. €47,298
2. €30,150
3. €16,950
4. €13,300

Plus pehar, naravno!

Pehar; Photo: Manuel Kovsca
Level:
24
Blinds:
12,000/24,000
Ante:
3,000

Michael Lundquist eliminisan na 5. mestu - €11,000

[user134827]

Vasileios Chantzaras je napravio odličan call i uspeo da eliminiše Michael Lundquist-a.

Grk je sa button-a raisovao na 45,000 što Lundquist prati sa BB. Oba igrača checkiraju {2-Hearts}{j-Hearts}{5-Spades} flop, da bi Lundquist betovao 41,000 nakon {8-Clubs} na turnu, što Chantzaras prati. River donosi {4-Hearts} i Lundquist ide all-in sa preostalih 167,000.

Chantzaras je zapao u duboko razmišljanje...I na kraju napravio call. Grimasa Lundquist-a je sve rekla, kada je i okrenuo {k-Diamonds}{9-Diamonds} za blef, a Chantzaras otvara ni manje ni više nego {6-Hearts}{4-Spades} za četvrti par na talonu...

Fotografisao: Manuel Kovsca

Michael Lundquist