Eureka Poker Tour Zagreb
Dani:
1a1b23

Ovo je bolelo!

[user134827] • Level 2: 50-100, 0 ante

U poslednjoj ruci pred početak novog nivoa blajdnova, četiri igrača su videli {2-Clubs}{2-Hearts}{4-Diamonds} flop. Svi su checkirali do Daniel Hauptelfd-a koji je na button-u betovao 225 u pot od 475, da bi ga Alexandru Cinca ispratio. Na turnu iazlazi {5-Diamonds} i Hauptfeld ispaljuje 350, a Cinca ga potom check-raisuje na 825 što Hauptfeld prati.

{6-Diamonds} na turnu kompletira nizak, ali opasan board i Cinca betuje 1,600. Hauptfeld je glasno uzdisao i izdisao dok je pomerao i vraćao čipove u stack, da bi na kraju uzeo četiri čipa od kojih je svaki vredan 1,000 i bacio dva u pot čime pravi call. Cinca okreće {k-Clubs}{7-Clubs} sa king high, dok Hauptfeld nosi pot sa trilingom držeći {7-Spades}{2-Spades}.

Tagovi: Daniel HauptelfdAlexandru Cinca