Eureka Poker Tour Zagreb
Dani:
1a1b23

Blef ne prolazi

[user134827] • Level 2: 50-100, 0 ante

Akcija je vidjena tek na turnu na {k-Diamonds}{2-Hearts}{j-Spades}{4-Clubs} talonu kada je Pavol Horvath otišao all-in za 6,700. U pitanju je bio velik overbet sa oko 2,000 u potu, a nakon nekoliko minuta razmišljanja Daniel Mihai Rinzis je napravio call držeći {a-Diamonds}{k-Clubs}, dok je za Horvath-a sa {a-Hearts}{8-Clubs} ruka bila već završena.

Tagovi: Daniel Mihai RinzisPavol Horvath