Lebanese Poker Cup & Live Events Int.
Dani:
1a1b23

Kompletan chip count svih preživelih igrača sa Dan 1a

[user184375] • Level 9: 400-800, 100 ante
Yondemir Murat
Yondemir Murat
151,000
Slastushenskii Iurii
Slastushenskii Iurii
142,600
Stoyanov Vyacheslav
Stoyanov Vyacheslav
128,900
Sahin Ismet
Sahin Ismet
123,500
Hassani Philippe
Hassani Philippe
109,000
Jojic Jovan
Jojic Jovan
95,800
Hizarci Seracettin
Hizarci Seracettin
93,000
Sarkis Wael
Sarkis Wael
87,000
Kuzmin Denis
Kuzmin Denis
85,600
Blinov Sergey
Blinov Sergey
85,100
Gardasevic Velizar
Gardasevic Velizar
81,700
Sevevi Kemal
Sevevi Kemal
80,900
Vekshin Timofey
Vekshin Timofey
80,300
Saakyants Artur
Saakyants Artur
80,100
Zivkovic Aleksandar
Zivkovic Aleksandar
76,400
Zuikov Ilia
Zuikov Ilia
75,700
Unsal Onur
Unsal Onur
71,900
Elyakim Yakup
Elyakim Yakup
71,500
Demircioglu Hakan
Demircioglu Hakan
70,400
Pushkin Sergey
Pushkin Sergey
70,300
Tabet Giorgio
Tabet Giorgio
69,900
Logozinskii Pavel
Logozinskii Pavel
64,800
Savin Pavel
Savin Pavel
64,300
Spadijer Aleksandar
Spadijer Aleksandar
61,300
Yahupecyakim
Yahupecyakim
59,300

Pročitaj sve

Tagovi: chip count montenegroDan 1bKraj dan 1bLive Events Int. chip countPoker u SplendiduLebanese Poker Cup

Murat Yondemir Chip Leader nakon Dan 1A LPC Main Eventa + Chip Count

ljubens

Došli smo do kraja Dana 1A na Lebanese Poker Cup-u, a najviše čipova sakupio je Turski predstavnik Murat Yondemir koji ima 151,000, prati ga Iurii Slastushenskii koji ima 142,600.

Igrači Balkana koji koje smo pratili tokom Dana 1A i njihov konačni chip count:

Jovan Jojić 95,800
Marko Miković 69,400
Aleksandar Špadijer 61,300
Vesko Gardašević 81,700
Milan Rakić 46,100
Aca Živković 76,400
Ilija Aleksić 48,300
[Removed:17] 56,700
Vlado Banićević out
Bogdan Matijašević out
Luka Drakić out
Predrag Batrović out
Murat Yondemir

Luka Drakić Eliminisan u Poslednjoj Ruci za Večeras!

ljubens • Level 9: 400-800, 100 ante
Luka Drakić
Luka Drakić

Luka je tu ruku 3-betovao do 6,200 preflopa posle 3 call-a i početnog otvaranja od 1,600. Samo ga je platio jedan protivnik i dvojica gledaju flop {q-Spades}{9-Spades}{3-Clubs} koji Drakić liduje sa 13,000 što protivnik chack-calluje. Turn je {3-Spades} i protivnik radi check-raise posle beta Drakića, koji stavlaj ostatak svojih žetona u pot a protivnik to plaća, showdown:

protivnik {k-Hearts}{3-Hearts} za najmanji par sa flopa, i turnovani triling.
Luka Drakić {a-Diamonds}{q-Diamonds} za top par sa flopa

River {a-} nije ništa promenio i Luka Drakić je eliminisan sa turnira, za danas.

Tagovi: SplendidRussian Poker TourFreerollMarko MikovicVlado BanicevicMiroslav OpojevlicRasko MicicIlija AleksicDanilo Radonjic

Jovan Jojić Double Up!

ljubens • Level 9: 400-800, 100 ante
Jovan Jojić
Jovan Jojić

Kada su oglašene 4 poslednje ruke za večeras od strane glavnog floor-a, Jojić je uspeo baš u tim poslednjim delenjima da nadje svoj double up.

Ruku je otvorio button do 1,600 small blind pravi call a sa big blinda Jojić 3-betuje do 5,400 što prati samo small blind. Flop je {k-Clubs}{3-Clubs}{3-} koji protivnik checkira Jojić c-betuje sa 5,800 da bi protivnik raiseovao do 12,000 a Jojić3-bet shoveuje za svoj all in i dobija call protivnika, showdown:

Jojić {a-Clubs}{q-Clubs} za čekanje boje i top para
protivnik {k-}{q-} za top par

Turn je {5-} i river je {a-Spades} koji duplira Jojića na 95,800

Tagovi: SplendidRussian Poker TourFreerollMarko MikovicVlado BanicevicMiroslav OpojevlicRasko MicicIlija AleksicDanilo Radonjic

Aleksandar Špadijer se Duplira sa POKEROM!

ljubens • Level 9: 400-800, 100 ante
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

Sa UTG ruku je do 2,100 otvorio protivnik i svi folduju do Špadijera koji je sedeo na big blindu i koji doplaćuje. Dvojica gledaju flop {8-Hearts}{9-Hearts}{5-Hearts} koji protivnik c-betuje sa 1,500 da bi Špado odigrao raise do 3,500 a protivnik 3-betuje do 7,000 na čega je Špado 4-bet shove i dobija snap call, showdown:

Špado {8-Diamonds}{8-Clubs} za set sa flopa
protivnik {a-Hearts}{k-Hearts} za nuts boju sa flopa

Turn je {4-Clubs} i river je {8-Spades} kojim Špado sklapa svoj poker osmica.

Aleksandar Špadijer posle ove ruke je na 60k.

Tagovi: Danilo RadonjicFreerollIlija AleksicMarko MikovicMiroslav OpojevlicRasko MicicRussian Poker TourSplendidVlado Banicevic

Pregled...

ljubens • Level 9: 400-800, 100 ante
Let's Play!
Let's Play!

Jovan Jojić 45k
Marko Miković 58k
Aleksandar Špadijer 35k
Vesko Gardašević 83k
Vlado Banićević Out
Bogdan Matijašević 40k
Luka Drakić 50k
Milan Rakić 52k
Aca Živković 83k
Ilija Aleksić 42k
[Removed:17] 60k
Predrag Batrović 20k

Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
100

Aca Živković Duplira protivnika!

ljubens • Level 7: 250-500, 75 ante
Aca Živković
Aca Živković

Početni open raise platili su 5 igrača. 5-way pot je bio sa flopom {q-}{5-}{3-} koji je lidovao Živković betom, da bi se akcija do kraja završila sa 4-bet shoveom jednog od protivnika koji je ispratio Živković, showdown:

Aca Živkovković {5-}{3-} za dva para sa flopa
protivnik {5-}{5-} za set sa flopa

Turn i River nisu doneli potrebne oute Živkoviću koji je sada pao i ima stack oko 85k.

Tagovi: SplendidRussian Poker TourFreerollMarko MikovicVlado BanicevicMiroslav OpojevlicRasko MicicIlija AleksicDanilo Radonjic

Pregled...

ljubens • Level 7: 250-500, 75 ante

Tokom Levela 8, igrači su mirno odigrali posle večere, punih stomaka.

Jovan Jojić 65k
Marko Miković 61k
Aleksandar Špadijer 35k
Vesko Gardašević 80k
Vlado Banićević 53k
Bogdan Matijašević 40k
Luka Drakić 36k
Milan Rakić 46k
Aca Živković 145k
Ilija Aleksić 48k
[Removed:17] 60k
Predrag Batrović 22k