Lebanese Poker Cup & Live Events Int.
Dani:

Jojić odnosi limpovanu ruku!

ljubens • Level 17: 2,500-5,000, 500 ante
Jovan Jojić
Jovan Jojić

Sa big blinda Jojić je checkirao limp Co igrača, dvojica gledaju flop {q-Spades}{6-Spades}{2-Spades} i na flopu i turnu ( {7-Diamonds} ) je akcija check-call da bi posle {3-Diamonds} Jojić betovao a protivnik platio a zatim muckovao ruku kada je Jojić okrenuo {6-Hearts}{2-Hearts}za dva para sa flopa.

Jovan Jojić je sada na oko 220k.

Tagovi: Danilo RadonjicFreerollIlija AleksicMarko MikovicMiroslav OpojevlicRasko MicicRussian Poker TourSplendidVlado Banicevic

Pregled...4 musketara!

ljubens • Level 17: 2,500-5,000, 500 ante
Let's Play!
Let's Play!

U igri je od svih igrača koje smo pratili ostalo samo poslednja 4 musketara:

Vlado Banićević 450k
Marko Horvatinec 345k
Jovan Jojić 210k
Radojica Banković 295k

U igri je još 32 igrača, dok 21 ulazi u nagrade.

Level:
17
Blinds:
2,500/5,000
Ante:
500

Vlado Banićević Double Up u Monster potu od 450k!

ljubens • Level 16: 2,000-4,000, 500 ante
Banićević Vlado
Banićević Vlado

Na akciju sam stigao kada je na boardu ležalo {2-Spades}{4-Diamonds}{8-Diamonds}{8-Spades}{3-Spades} a protivnik je betovao 53k na čega je Vlado koji je bio na CO objavio svoj all in, koji je protivnik ispratio posle cele minute promišljanja, showdown:

Vlado {5-Spades}{4-Spades} za riverovanu boju
protivnik {6-Hearts}{6-Clubs} za dva para

Vlado je tako odneo pot od oko 450k sa bojom.

Tagovi: SplendidRussian Poker TourFreerollMarko MikovicVlado BanicevicMiroslav OpojevlicRasko MicicIlija AleksicDanilo Radonjic

Horvatinec Double Up!

[user184375]

Marko Horvatinec je posle turna na boardu {q-Spades}{k-Hearts}{6-Hearts}{3-Spades} posle beta protivnika od 37k objavio svoj all in koji je protivnik ispratio, showdown:

Horvatinec {k-Spades}{q-Diamonds} za top two
protivnik {6-Clubs}{6-Diamonds} za set sa flopa

Marko Horvatinec imao je veliku sreću kada je diler Roko Pelicarić iz Splita okrenuo jedinog kralja iz špila {k-Clubs} kojim je doneo jači full house za Marka, koji je sada na 340k.

Jojić JovanBanićević VladoMarko Horvatinec

Aca Živković OUT

ljubens • Level 16: 2,000-4,000, 500 ante
Aca Faca
Aca Faca

Aca je preflopa platio 3-bet protivnika i bili su na flopu {k-}{j-}{8-} koji je Živković check-callovao. Turn je {4-} posle kog protivnik ovjavljuje svoj all in a Živković pravi call, showdown:

Živković {k-}{q-}
protivnik {a-}{a-}

River {4-} nije promenio ništa i Aca Živković je eliminisan sa turnira.

Tagovi: Danilo RadonjicFreerollIlija AleksicMarko MikovicMiroslav OpojevlicRasko MicicRussian Poker TourSplendidVlado Banicevic

Eliminacije...

ljubens • Level 16: 2,000-4,000, 500 ante
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

Odmah po početku Levela 16 ispao je Vesko Gardašević kao short stack.

Aleksandar Špadijer eliminisan je na 42. mestu kada je open-shovenuo svojih oko 12bb, a ispratio ga je sa big blinda poznati ruski igrač "Gipsy"

Špado {k-Clubs}{5-Diamonds}
Gipsy {2-Diamonds}{2-Spades}

Board {a-}{9-}{4-}{3-}{5-} eliminiše Špada sa turnira.

Tagovi: SplendidRussian Poker TourFreerollMarko MikovicVlado BanicevicMiroslav OpojevlicRasko MicicIlija AleksicDanilo Radonjic

Level:
16
Blinds:
2,000/4,000
Ante:
500

Pauza 15 minuta!

ljubens • Level 15: 1,500-3,000, 400 ante

Vlado Banićević 305k
Djordje Jovanović out
Aca Živković 140k
Draško Bošković out
Marko Horvatinec 320k
Jovan Jojić 145k
Aleksandar Špadijer 80k
Vesko Gardašević 85k
Saša Bošković out
Luka Ribarić out
Marko Miković out
Milan Rakić out
Luka Drakić out
Aleksandar Knežević out
Miloš Škrbić out
Slobodan Ružičić out
Marinko Škorić out
[Removed:17] out
Dragan Banićević out
Vladimir Božinović out
Danilo Velašević out
Nikola Ivanović out
Ilija Aleksić out
Šućo Lika out