Lebanese Poker Cup & Live Events Int.
Dani:

Jovanović opet dobarrrrr!

ljubens • Level 15: 1,500-3,000, 400 ante
Djordje Jovanović

Igrač je sa MP otvorio ruku do 5,200 button je ispratio a sa big blinda Jovanović 3-betuje do 20k. igrač sa MP koji je openovao 4-betuje do 39k, button je fold a Jovanović prati. Flop {k-}{9-}{4-} Jovanović checkira a protivnik betuje 35k na čega Jovanović odgovara sa all inom i protivnik odustaje od ruke. Djole je imao {a-}{k-}.

Posle ove ruke Jovanović je na 306,000.

Tagovi: SplendidRussian Poker TourFreerollMarko MikovicVlado BanicevicMiroslav OpojevlicRasko MicicIlija AleksicDanilo Radonjic