Lebanese Poker Cup & Live Events Int.
Dani:

Luka Ribarić OUT od Živkovića

ljubens • Level 15: 1,500-3,000, 400 ante
Luka Ribarić

Luka Ribarić je posle otvaranje ruke od strane Ace Živkovića objavio svoj all in na poziciji posle od 20bb, akcija je ponovo do Živkovića koji je ispratio, showdown:

Ribarić {8-}{8-}
Živković {a-}{k-}

Board {2-}{3-}{4-}{5-}{7-} eliminiše Ribarića sa turnira, pošto je Živkoviću doneo kentu.

Tagovi: SplendidRussian Poker TourFreerollMarko MikovicVlado BanicevicMiroslav OpojevlicRasko MicicIlija AleksicDanilo Radonjic