Lebanese Poker Cup & Live Events Int.
Dani:

Pregled...

ljubens • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

Igrači su seli za stolove i nastavljen je Level 19, tačnije poslednjih 24 minuta, sa blindovima 4k/8k, ante 1k.

U igri još 21 igrač.