Live Main Event
Dani:

Live Main je napustio i Marko Miković

[user279759]
Marko Miković

{a-Hearts}{10-Hearts} nije bilo dovoljno Marku Mikoviću da se održi živim na turniru jer je naleteo na {a-}{q-} u all in situaciji.

Dilerka je okrenula {6-}{2-}{7-}{5-}{7-}

U toku je 12. level Live Main Eventa u kojem su blindovi 800/1,600 dok je ante 200. Ovo je poslednji level u kojem igrači mogu da se registruju, a trenutno ih ima 61 od 187 ulaza.

Tagovi: marko mikoviclive main event