Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Predrag Vukomanović prvi eliminisani igrač na TV stolu

[user184375]

Predrag Vukomanović je prvi igrač koji je eliminisan sa TV stola. Njegove fanstastične ogromne naočare će nam nedostajati, dok se njegova ruka eliminacije može opisati kao veoma rizična. Gregor Reichhardt raise-uje do 1,200 u preflopu i call-an je od strane Predraga da bi videli Flop K-9-x sa jednim makom. Continuation bet od 3,000 je raise-an do 7,500 i austrijanac nastavlja sa 24,000 da bi video call Vukomanovića još jednom.

Na turnu dolazi {8-Clubs}, što donosi još jedan mak i čipovi odlaze na sredinu stola protiv {q-Clubs}{j-Clubs} koji tu ima dupli draw. River stiže blank i Reichhardt je sada na 155,000 a ekipa se našla u potrazi za zamenom na TV stolu.

Ohhh da, Blindovi su još uvek na 200-400 / Ante 25.

  • Predrag Vukomanović
  • Predrag Vukomanović