Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Galić i Bošković eliminisani tokom predposlednjeg nivoa dana

[user184375]

Bošković je u jednoj ruci izgubio preko 150k da bi u gurnuo čip u coin flip što je dovelo do eliminacije.

Galić je takodje eliminisan tokom 9 Nivoa, kako je ostao short stek sa AQ je gurnuo all-in i dobija call od igrača koji je držao JJ... Board ne donosi pomoć za Galića i on napušta turnir.

  • Aleksandar Bošković
  • Dragan Galić