Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:

Jedna i za dame...

[user184375]

Pre pauze za večeru blizu kraja 19 nivoa blindova, ostalo je još 20 igrača u polju. Blindovi su bili 10,000-20,000 / ante 2,000 i ostale su još dve žene u polju. Jedna od njih se fino duplirala nakon što je call-ala open shove za 215k od Jokic Romynsa koji je bio na Small Blindu. Belgijanac je bio u all-inu sa UTG+1 sa {a-Spades}{k-Spades} i Ursula Statzinger je držala {k-Hearts}{q-Spades}, board od {7-Clubs}{9-Hearts}{q-Diamonds}{6-Clubs}{2-Clubs} se nasmešila austrijanki i ona izbacuje svog protivnika. Nakon što je bila card dead i čak u all-inu za 61k, sada se vratila na 500k u čipovima i sada može lakše disati.

Ursula Statzinger