Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Nenadić i Lebenbauer u ruci... all-in blind

[user184375]

Za stolom Patricka Lebenbauera, nešto malo pre pauze za večeru, svedočili smo zanimljivoj ruci i izgledalo je da je Bogdan Nenadić kompletno u tiltu. Bogan Nenadić je otišao all-in na Turnu i blind preflopu za 22,100 čipova i akcija je foldala do Patricka na srednjoj poziciji. Pogledao je u publiku na kratko pre nego što je napravio call i svi su se sklonili sa puta:

- Nenadić: {a-Hearts}{9-Diamonds}

- Lebenbauer: {j-Spades}{j-Hearts}

Board: {k-Spades}{9-Hearts}{q-Spades}{6-Diamonds}{10-Clubs} – fin dodatak i austrijski Team Pro je sada na 93,500 čipova.

Tagovi: Nenadić