Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Level 8 i pogodi ko sam.. poslednji nivo dana

[user184375]

Ponoćni voz je prošao za nas, čak već daleko iza, i ušli smo u Nivo 8, poslednji nivo dana. Blindovi su na 800-1600 sa Ante 200 i preostalo je još 124 igrača u polju od početnih 183. Average stek je 113,637 i par igrača, kao i Online Kvalifikatori Carmine Sorella (29k) kao i Heiko Wulf (33k) grindaju shortstek u nadi da će se duplirati pre nego što se spakuju čipovi.