Main Event
Dani:
1A1B234

Akcija...

ljubens • Level 7: 600-1,200, 100 ante
Djordje Jovanović

Djordje Jovanović odneo je lep pot kada je otvorio do 2,800 sa CO a platio je samo button igrač. Dvojica gledaju flop {6-}{7-Spades}{8-Spades} koji djole liduje sa 3,600 a protivnik to prati. Turn je {4-Clubs} koji checkiraju obojica, da bi posle rivera {j-} Djole checkirao i naveo protivnika da betuje što je ovaj i učinio i stavio 12k u pot, Djole snap calluje i okreće {j-}{9-} za pobedničku ruku dok je protivnik imao{k-}{10-}.

Jovanović je na 145k

Tagovi: Djordje Jovanović