Main Event
Dani:

U medjuvremenu...

ljubens • Level 21: 15,000-30,000, 4,000 ante
Saša Bošković

Ispala je i jedina dama, inače iz Albanije, koja se kao ultra short stack prvo duplirala sa AK>55 da bi u samo tri ruke potom imala opet all in ali ovoga puta bila je sa {6-}{6-} protiv {7-}{7-} a board je doneo {a-Spades}{7-Spades}{8-Diamonds}{2-Diamonds}{a-Clubs}.

Saša Bošković se duplirao i sada je na 1,4 miliona!

On je otvorio sa dilera i dobio call od small blinda. Flop {a-}{10-}{7-} checkiraju obojica, da bi posle turna {2-} protivnik odigrao 75k a Saša odigrao do 175k što protivnik prati. River je {4-} i protivnik teško ali ipak radi check-call beta od 250k. Saša je okrenuo {2-}{2-} za turnovan set dvojki.