Main Event
Dani:
1A1B2

Saša Dobrijević osvaja pot preko 30k

pokeracina
Saša Dobrijević

Saša Dobrijević, jedan od najuspješnijih cash game igrača regije dio je APT main event akcije.
Saša otvara sa UTG-a do 2.5BB tj. 1k, Ilija Kalat prati iz velikog blinda.

Flop je {k-Clubs}{q-Clubs}{3-Spades} , Ilija prati Sašin cbet od 1.4k.
Turn je {9-Spades}, Ilija Kalat opet radi check call od 3k.
River je {7-Spades}, Ilija Kalat prati 7.5k river bet i baca karte u muck nakon što Saša otvori {j-Spades}{10-Hearts} za nuts skalu.

Preostalo je 48 igrača od sveukupnih 59 entry-a.