Main Event
Dani:
1A1B2

Eksplozija preflop akcije u korist Dragana Filipovića

pokeracina
Dragan Filipović

Filipović otvara sa UTG-a, svi foldaju do malog blinda koji shova stack od 13.5k, u ruku se umješao i veliki blind koji radi call 13.5k na što Filipović odgovara allin-om svog 40k stacka.

Igor Damjanović koji je iz small blinda platio prvi bet od 13.5k okreće i baca {q-Hearts}{q-Spades} na Filipovićev preflop shove.

Danko Nelašević pokazuje {10-Clubs}{10-Spades}, Filipović okreće {k-Spades}{k-Diamonds}. Board obojici igrača donosi set i Dragan FIlipović osvaja pot preko 40k.