Main Event
Dani:
1A1B2

Branko Protić out, Alić na 350k

pokeracina
Branko Protić

Akcija se folda do Armina Alića koji otvara do 17k, na što small blind Branko Protić gura 3bet all in 98k.
Alić nakon dužeg razmišljanja prati i okreće {a-Clubs}{9-Hearts}, SB je {j-Diamonds}{j-Clubs} ali Alić pogađa {a-} na turnu za 230k pot.