Main Event
Dani:
1A1B2

Mario Dadić bubble boy!

pokeracina
Mario Dadić

Igrači su u nagradama, Dušan Micić sa buttona gura shortstack all in sa {a-Spades}{k-Spades} i Mario Dadić iz velikog blinda prati sa {8-Hearts}{8-Diamonds}. {k-} na flopu i pot ide Miciću, Dadić ispada 19.

Čestitke svim igračima koji su ušli u nagrade, osvojili su minimalno 794€.
Igra se za prvo mjesto od 13.752€.