Main Event
Dani:
1A1B2

Mislav Franjković eliminisan sa Kraljevima na 12. Mestu za €1200

[user184375]

Mislav je otvorio ruku do 40k sa button pozicije da bi Martinković 3betao do 92000 a Mislav na to shove-uje all-in i Martinković calla.

Mislav je držao {k-}{k-} VS Marko {a-}{j-}

I silazi board {j-}{j-}{10-}{x-Clubs}{x-Clubs} koji Marku donosi set kao i kraj turnira za za Mislava Franjković