Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Andrej Erić Double Up

ljubens
Erić Andrej
Erić Andrej

Po trećiput isplaćali su se Mario Meničanin u all inu pre flopa.

Kao short shove-nuo je Erić na otvaranje Meničanina, a ovaj je ispratio, karte se okreću:

Erić {k-Clubs}{j-Clubs}
Meničanin {a-Hearts}{10-Diamonds}
Board {k-Diamonds}{9-Clubs}{2-Diamonds}{7-Clubs}{4-Spades} duplira Erića koji je sada na 124k

Dve Dobre Ruke!

ljubens

Prvu su odigrali Mario Meničanin vs. Djole Jovanović.

Djole je 3-betovao do 20k open-raise od 8k Meničanina. Dvojica gledaju flop {6-Diamonds}{a-Spades}{q-Hearts} posle kog Mario check-calluje bet Jovanovića od 23k. Turn je {k-Diamonds} koji Mario opet checkira a Jovanović ovoga puta betuje 29k, nakon čega Meničanin odlazi u dugačak tank, i na kraju folduje posle 3 minuta. Djole nije pokazao ruku i odnosi veliki pot. Jovanović je na 158k

Drugu zanimljivu ruku za istim stolom odigrali su Dušan Antunović vs. Dražen Lenac.

Sa MP otvorio je min raisom do 8k Antunović a sa small blinda 3-betuje Lenac do 18k što Dušan doplaćuje. Gledaju flop {4-Diamonds}{8-Clubs}{7-Diamonds} koji liduje Lenac sa 25k i dobij call Antunovića. Turn je {5-Hearts} a ovoga puta Lenac je check-call beta Antunovića od 27k. River je {9-Diamonds} i akcija je ista, Lenac je check-call beta Antunovića od 38k. Karte se okreću a već pre toga Antunović je pohvalio call protivnika i okrenuo je {a-}{10-} koji su bili slabili od Lenca koji je riverovao set sa ručnim {9-}{9-}

Nela Rudović OUT

ljubens
Nela Rudović
Nela Rudović

Nela je imala jedan od onih dana kada joj ništa nije prolazilo i polazilo od ruke!!

U dve ruke je eliminisana sa turnira.

U prvoj ruci završila je u all inu sa Ankicom Vukušič

Nela {q-Spades}{q-Diamonds}
Ankica{j-}{j-}
Board {8-}{7-}{7-}{j-}{3-} nije joj bio naklonjen pošto je doneo džeka na turnu.

Odmah u ruci potom Nela open shovuje svoj stack od 38,500 sa UTG+1 a isplaćuje je igrač sa kasne pozicije

Nela {9-Spades}{9-Diamonds}
protivnik {10-}{10-}
Board {7-}{8-}{8-}{5-}{q-} eliminiše Nelu koja je pokazala zavidan nivo igre, ali nije imala sreće, GG!

Raško Mićić Double Up

ljubens

Raša je otvorio raisom do 8,200 sa CO, a sa big blinda Fikret Kovač ga je ispratio.

Dvojica gledaju flop {10-Spades}{4-Hearts}{5-Diamonds} koji obojica checkiraju. Turn je {10-Diamonds} posle kog Fikret check-calluje bet Mićića od 9k.
River je {j-Spades} Fikret opet checkira, a Mićić objavljuje svoj all in i dobija snap call od Kovača, karte se okreću

Fikret Kovač je {10-}{9-} za triling a Raško Mićić je full housa sa ručnim {5-Hearts}{5-Spades}

Mićić je sada na 145k, dok je Fikret na oko 260k

  • Fikret Kovač
  • Raško Mićić

Pregled i Eliminacija

ljubens
Vedran
Vedran

Početak je levela 16 sa blindovima 2k/4k, ante 500. Average stack je 145k, i igri još 31 igrač.

Kvalitetna poker akcija igra se od početka dana, a sve je češći uzvik dilera 'All in', u poslednjem takvom eliminisan je Vedran Sujković kada je kao short stack završio u all inu a ispratio ga je Antonio Matić, AK>{a-Spades}{10-Spades}

Ispao je i Zlatko Sombolec sa 55<77

Deni Šešlija OUT!

ljubens
Deni Šešlija
Deni Šešlija

Ruku je otvorio raisom Serdjo Zavoreo a Deni je ispratio i gledaju flop {2-}{3-Diamonds}{4-Clubs} koji liduje Serdjo a Deni raiseuje sa shoveom od 37k, što Serdjo isplaćuje, showdown:

Serdjo {6-Clubs}{4-Clubs}
Deni {a-Diamonds}{7-Diamonds}
Turn je {6-} i river je {7-} i sa dva para Serdjo eliminiše Denija.

Žarko 'zarepokerboy' Alujević OUT!

ljubens
Žarko Alujević
Žarko Alujević

Level 15, blinds: 1,500/3,000, ante 400

Sa buttona je otvorio raisom do 6,500 Alujević a direktno sa leve strane na small blindu Dušan Antunović 3-betuje do 15,500. Alujević se odlučuje na 4-bet shove svog stacka od oko 75k, a Antunović je snap call, karte se okreću:

Alujević {k-Clubs}{j-Hearts}
Antunović {k-Hearts}{k-Diamonds}
Board {9-}{4-}{q-}{2-}{a-} eliminiše Alujevića dok je Antunović na 220k

Djordje Jovanović Double Up!

ljubens
Djordje Jovanović
Djordje Jovanović

Ruku je otvorio sa HJ Dražen Lenac do 6,100 sa buttona je ispratio Jovanović, a isto su učinili i blindovi na kojima su bili Alujević i Antonović.

četvorica gledaju flop {10-}{4-Spades}{2-Spades} koji svi checkiraju do Jovanovića koji betuje 11k, a sa small blinda Žarko Alujević raisuje do 27k, ostali izlaze iz ruke, a Jovanović se odlučuje na 3-bet shove svog stacka za ukupno 70k. Žarko prati, showdown:

Jovanović {4-Clubs}{4-Hearts} za set sa flopa
Alujević {a-Spades}{3-Spades} za čekanje boje
Turn je {a-Diamonds} i river je {3-Diamonds} koji donosi double up za Jovanovića koji je sada na 142k, dok je Alujević na 75k

Mario Meničanin u Monster Potu sa 6-bet shoveom

ljubens
Mario Meničanin
Mario Meničanin

Ruku je otvorio raisom Andrej Erić do 7,100 sa UTG, sa buttona Mario Meničanin 3-betuje do 17k da bi sa big blinda Žarko Alujević 4-betovao do 38k. Na to originalni raiser Erić uzvraća sa 5-betom do 83k a sa buttona Mario Meničanin 6-bet shove-uje. Posle dužeg tanka Žarko izlazi iz ruke, showdown:

Erić {a-Spades}{k-Spades}
Meničanin {a-Hearts}{a-Clubs}
Board je {6-Spades}{q-Diamonds}{k-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Diamonds} i Mario Meničanin odnosi sa kečevima monster pot od 220k, Erić je na 60k, dok je Žarko Alujević rekao da je bacio devetke.

Pregled...

ljubens

Na pauzi smo od 15 minuta.

Sledi Level 15 sa blindovima: 1,500/3,000, ante 400. U igri je još 35 igrača.

Fikret Kovač odneo je lep pot kada je ostao u ruci sa Serdjom Zavoreom na flopu {q-}{q-}{2-} koji je lidovao Kovač za 8k i dobio call, turn je {3-} koji checkiraju obojica da bi posle rivera {j-} lidovao Serdjo sa 10k a Kovač raisuje do 37k na čega se Serdjo baca, Kovač je okrenuo {10-Spades}{9-Spades} za bluff i sada je na oko 340k.

Nela Rudović igrala je za ceo dan dva velika pota i oba je izgubila. Prvi je igrala sa kraljevima, dok je u drugoj ruci isplatila all in Borisa Klarića,

Nela {7-Clubs}{7-Spades}
Boris {a-}{j-}
Board {q-}{4-}{k-}{5-}{10-} na srećnom riveru ostavlja Klarića u turniru dok je Nela pala na 110k