Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Nenad Rauš OUT!

ljubens
Nanad Rauš
Nanad Rauš

Kao short stack Nenad Rauš je stavio svojih poslednjih 7,500 posle otvaranja sa UTG od Antunović Dušana, dvojica ostaju u ruci i karte se okreću:

Nenad {8-}{8-}
Dušan {a-Hearts}{k-Diamonds}
Board {6-Spades}{k-}{9-Spades}{2-Diamonds}{2-Spades} eliminiše Nenada dok je sada Antunović solidno izgradio svoj stack u poslednjem Levelu i sada je na 195k

Žarko 'zarepokerboy' Alujević odnosi monster pot!

ljubens

Ruku je kao short stack open-shove-vao Vojislav Borjanović sa 19,700 potom sa kasne pozicije čip lider Dražen Lenac ga samo plaća, a sa small blinda Žarko Alujević 3-bet shovuje svojih 87,400. Da bi posle dužeg razmišljanja i kalkulisanja Lenac ispratio, i dobijamo trostruki all in, showdown:

Lenac {9-Hearts}{9-Diamonds}
Alujević {a-}{k-}
Borjanović {2-Clubs}{2-Spades}
Board {q-Diamonds}{k-Hearts}{4-Hearts}{q-Clubs}{q-Spades} eliminiše Borjanovića a Alujevići donosi pot od oko 200k

Akcija Pljušti!!!!!

ljubens

Eliminisan je Davor Božilović kada je otvorio sa 5k ruku sa UTG da bi Toni Marinković dve pozicije potom 3-betovao do 14k, a Davor odgovara sa 4-bet shoveom za ukupno 40k. Showdown:

Toni Marinković {a-Spades}{k-Hearts}
Davor Božilović {a-Hearts}{10-Clubs}
Board {j-Hearts}{6-Hearts}{3-Hearts}{6-Diamonds}{2-Spades} eliminiše Božilovića dok je Toni sada na 250k

  • Toni
  • Davor

Dušan Antunović Double Up!

ljubens
Dušan Antunović
Dušan Antunović

Dušan Antunović je posle početnog open raisa Luke Pastorčića i calla Žarka Alujevića od 7k sa buttona, shovnuo svoj stack od 47k, dok je sa MP pozicije Luka potom radio izolaciju i objavio svoj all in od 68,800. žarko Alujević posle dužeg tanka izlazi iz ruke, showdown:

Luka Pastorčić {8-Spades}{8-Diamonds}
Dušan Antunović {q-Diamonds}{q-Spades}
Board {k-}{7-}{j-}{3-}{a-} duplira Antunovića koji je sada na 100k, dok je Pastorčić sada short stack sa 20k

Marko Ćosić OUT!

ljubens
Marko Ćosić
Marko Ćosić

Marko Ćosić je otvorio ruku do 4,500 sa MP pozicije, sa blinda čip lider Dražen Lenac 3-betuje, a Ćosić odgovara sa 4-bet shove. za ukupno 57k, Lenac je snap call, showdown:

Lenac {k-Clubs}{k-Spades}
Ćosić {a-Clubs}{k-Diamonds}
Board {q-Clubs}{9-Hearts}{2-}{10-Hearts}{3-Diamonds} eliminiše Ćosića a Dražen lenac povećava svoje vodjstvo i sada je sa stackom od 460k

Eliminacije Čikića i Kulušića

ljubens
Robert Kulušić
Robert Kulušić

Robert Kulušić je gurnuo svoj short stack od 15k, a bio je isplaćen od šestica protivnik, showdown:

Robert {j-}{9-}
Protivnik {6-}{6-}
Board {j-}{6-}{4-}{9-}{a-} doneo je dva para ali i set za protivnika kojim je Robert eliminsan sa turnira.

U isto vreme za stolom br.5 Branislav Čikić bio je kao short stack u all inu a isplatio ga je Žarko Alujević

Branislav {8-}{8-}
Žarko {a-Spades}{k-Spades}
Board {7-}{7-}{4-}{a-}{5-} eliminisao je Čikića dok je Alujić na oko 108k

Stojan Prodanović Double Up

ljubens
Stojan Prodanović
Stojan Prodanović

Kao short stack Stojan Prodanović open shovnuo je 10,800 koliko je imao u stacku, isplatio ga je protivnik sa big blinda

Stojan {a-Clubs}{5-Clubs}
protivnik {k-Clubs}{q-Spades}
Board {3-}{q-Clubs}{j-}{7-Clubs}{8-Clubs} donosi boju za Prodanovića koji je sada na 24k