Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Akcija Pljušti!!!!!

ljubens

Eliminisan je Davor Božilović kada je otvorio sa 5k ruku sa UTG da bi Toni Marinković dve pozicije potom 3-betovao do 14k, a Davor odgovara sa 4-bet shoveom za ukupno 40k. Showdown:

Toni Marinković {a-Spades}{k-Hearts}
Davor Božilović {a-Hearts}{10-Clubs}
Board {j-Hearts}{6-Hearts}{3-Hearts}{6-Diamonds}{2-Spades} eliminiše Božilovića dok je Toni sada na 250k

  • Toni
  • Davor