Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Stojan Prodanović Double Up

ljubens
Stojan Prodanović

Kao short stack Stojan Prodanović open shovnuo je 10,800 koliko je imao u stacku, isplatio ga je protivnik sa big blinda

Stojan {a-Clubs}{5-Clubs}
protivnik {k-Clubs}{q-Spades}
Board {3-}{q-Clubs}{j-}{7-Clubs}{8-Clubs} donosi boju za Prodanovića koji je sada na 24k