Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Pregled...

ljubens

Na pauzi smo od 15 minuta.

Sledi Level 15 sa blindovima: 1,500/3,000, ante 400. U igri je još 35 igrača.

Fikret Kovač odneo je lep pot kada je ostao u ruci sa Serdjom Zavoreom na flopu {q-}{q-}{2-} koji je lidovao Kovač za 8k i dobio call, turn je {3-} koji checkiraju obojica da bi posle rivera {j-} lidovao Serdjo sa 10k a Kovač raisuje do 37k na čega se Serdjo baca, Kovač je okrenuo {10-Spades}{9-Spades} za bluff i sada je na oko 340k.

Nela Rudović igrala je za ceo dan dva velika pota i oba je izgubila. Prvi je igrala sa kraljevima, dok je u drugoj ruci isplatila all in Borisa Klarića,

Nela {7-Clubs}{7-Spades}
Boris {a-}{j-}
Board {q-}{4-}{k-}{5-}{10-} na srećnom riveru ostavlja Klarića u turniru dok je Nela pala na 110k