Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Djordje Jovanović Double Up!

ljubens
Djordje Jovanović

Ruku je otvorio sa HJ Dražen Lenac do 6,100 sa buttona je ispratio Jovanović, a isto su učinili i blindovi na kojima su bili Alujević i Antonović.

četvorica gledaju flop {10-}{4-Spades}{2-Spades} koji svi checkiraju do Jovanovića koji betuje 11k, a sa small blinda Žarko Alujević raisuje do 27k, ostali izlaze iz ruke, a Jovanović se odlučuje na 3-bet shove svog stacka za ukupno 70k. Žarko prati, showdown:

Jovanović {4-Clubs}{4-Hearts} za set sa flopa
Alujević {a-Spades}{3-Spades} za čekanje boje
Turn je {a-Diamonds} i river je {3-Diamonds} koji donosi double up za Jovanovića koji je sada na 142k, dok je Alujević na 75k