Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Dve Dobre Ruke!

ljubens

Prvu su odigrali Mario Meničanin vs. Djole Jovanović.

Djole je 3-betovao do 20k open-raise od 8k Meničanina. Dvojica gledaju flop {6-Diamonds}{a-Spades}{q-Hearts} posle kog Mario check-calluje bet Jovanovića od 23k. Turn je {k-Diamonds} koji Mario opet checkira a Jovanović ovoga puta betuje 29k, nakon čega Meničanin odlazi u dugačak tank, i na kraju folduje posle 3 minuta. Djole nije pokazao ruku i odnosi veliki pot. Jovanović je na 158k

Drugu zanimljivu ruku za istim stolom odigrali su Dušan Antunović vs. Dražen Lenac.

Sa MP otvorio je min raisom do 8k Antunović a sa small blinda 3-betuje Lenac do 18k što Dušan doplaćuje. Gledaju flop {4-Diamonds}{8-Clubs}{7-Diamonds} koji liduje Lenac sa 25k i dobij call Antunovića. Turn je {5-Hearts} a ovoga puta Lenac je check-call beta Antunovića od 27k. River je {9-Diamonds} i akcija je ista, Lenac je check-call beta Antunovića od 38k. Karte se okreću a već pre toga Antunović je pohvalio call protivnika i okrenuo je {a-}{10-} koji su bili slabili od Lenca koji je riverovao set sa ručnim {9-}{9-}