Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Andrej Erić Double Up

ljubens
Erić Andrej

Po trećiput isplaćali su se Mario Meničanin u all inu pre flopa.

Kao short shove-nuo je Erić na otvaranje Meničanina, a ovaj je ispratio, karte se okreću:

Erić {k-Clubs}{j-Clubs}
Meničanin {a-Hearts}{10-Diamonds}
Board {k-Diamonds}{9-Clubs}{2-Diamonds}{7-Clubs}{4-Spades} duplira Erića koji je sada na 124k