Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Hrvoje Čupić sa Kraljevima gubi od Kečeva Maletića

ljubens
Goran Maletić

U all inu pre flopa posle bet-raise bitke preflop karte se okreću, a Hrvoje Čupić je isplatio all in od 99k Goran Maletića

Hrvoje {k-Diamonds}{k-Clubs}
Maletić {a-Clubs}{a-Hearts}
Board {9-Spades}{2-Spades}{3-Spades}{3-Diamonds}{8-Spades} duplira Maletića koji je na 206k dok je Čupić na 100k