Main Event
Dani:
1a1b23

Cvijić eliminiše Borjanovića!

ljubens • Level 8: 300-600, 75 ante
Vladimir Cvijić

I opet! je Cvijić dobio svoje ručne kečeve sa kojima je u all inu preflopa eliminisao Voju Borjanovića, showdown:

Borjanović {8-Diamonds}{8-Clubs}
Cvijić {a-Diamonds}{a-Spades}

Board {5-}{q-}{q-}{3-}{6-} eliminiše Borjanovića dok je sada Cvijić na oko 140k.